• 29.6.2018 - Přidáno prohlášení o ochraně osobních údajů
 • 5.3.2018 - Aktualizované volné pracovní pozice Více informací zde...

Rychlý kontakt

KYB CHITA Manufacturing Europe s.r.o.
Průmyslová 1421
53701 Chrudim

IČO: 288 60 233
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31663

Telefón +420 469 363 302

Nacházíte se: » Titulní stránka » Výroba » Politika společnostiTisk tisknout

Politika společnosti

Vize managementu, principy a principy politiky jakosti KYB CHITA Manufacturing Europe s.r.o. vycházejí z KYB korporárních vizí managementu, principů a principů politiky jakosti

KYB Principy

 1. Budujeme společnost energicky a dosahujeme vysokých cílů.
 2. Ceníme si upřímnosti, máme rádi přírodu, a proto ji chráníme.
 3. 3. Podporujeme kreativitu, která vede k prosperitě zákazníků, vlastníků, dodavatelů a společnosti.

Vize KYB

Naším cílem je vybudovat novou KYB, abychom dosáhli reorganizace struktury společnosti a inovovali hmotné statky. Chceme rychle a úspěšně realizovat Vizi Managementu a Principy společnosti (viz. text níže), které byly zrevidovány při příležitosti 70. výročí založení společnosti (v březnu 2005).

Vize KYB CHITA Manufacturing Europe s.r.o.

Naším cílem je stát se celosvětovým dodavatelem číslo 1, který dodává výrobky špičkové kvality. Naším cílem je vyrábět za co nejnižší náklady s minimálním dopadem na životní prostředí a usilovat tak o získání důvěry našich zákazníků, dodavatelů a veřejnosti, dodržováním zásad a principů politiky naší společnosti.

Vize managementu

 1. Rozvoj lidských zdrojů.
  Zajistit rozvoj lidských zdrojů tak, aby se vyznačovali vysokým povědomím o principech politiky a budou schopni pomocí principů dosáhnout cílů a cílových hodnot.
 2. Technologie a vývoj nových výrobků.
  Poskytovat výrobky vzbuzující obdiv, pohodlí a plné uspokojení našich zákazníků na celém světě.
  Zaměřit se při vývoji a aplikaci nových výrobků na snížení energetické náročnosti a na snížení množství vznikajících odpadů.
 3. Monozukuri (japonská odborná zkušenost)
  Provozovat výrobní závody naplněné kreativní inspirací a oddaností systému "Monozukuri", energií a radostí z tvorby výrobků, jež uspokojují zákazníka.
 4. Management
  Vedení si je neustále vědomo společenské zodpovědnosti společnosti a neustále usiluje o zlepšování efektivnosti společnosti.
  Vedení bude neustále prosazovat princip dodržování a plnění všech právních a jiných požadavků při činnostech společnosti.

Principy politiky společnosti

 • Jsme oddáni systému Monozukuri, s cílem dodávat výrobky, které budou zákazníci rádi kupovat. Kvalita je duší naší společnosti.
 • "Nikdy nezpůsobím nepříjemnosti operacím následujícím po mně".
 • Budujeme ve společnosti takovou kulturu, která se rozvíjí a stará o zaměstnance, jejich bezpečnost, a pracovní prostředí.
 • Naší snahou je neustálé snižování dopadů na životní prostředí a jeho ochrana s cílem podporovat celospolečenský udržitelný rozvoj.